Cung cấp nguyên vật liệu

bangkeoquanthancay

Băng keo quấn thân cây

baonilongcandat

Bao ni long cán đất

binhhoacacloai

Bình các loại

caymolamhoanhapkhauducacloai

Cây mo làm hoa nhập

chauhoacacloai

Chậu các loại

conhantao

Cỏ nhân tạo

datsetnhat

Đất sét Nhật

datsetthaimautrang

Đất sét Thái Màu Trắng

datsetthaimauxanhla

Đất sét màu xanh lá

ganladulaoi

Gân lá đủ loại

keosuathailan250gr

Keo sửa Thái Lan 250g

khuonbekemhoa

Khuôn bế kẽm hoa

khuonmauduloaithailan

Khuôn mẫu đủ loại

maudauvintontohoa

Màu giau Winton tô hoa

maycandat

Máy cán đất

mopnuhoadulaoi

Mốp nụ hoa đủ loại

nhuyhoacacloai

Nhụy hoa các loại

sachdaylamhoadat

Sách dạy làm hoa đất

sachdaylamhoavoan

Sách dạy làm hoa voan

sualammemdat

Sữa làm mềm đất

sungbankeo

Súng bắn keo

vaivoandumau

Vải voan đủ màu

vcddaylamhoadat

VCD dạy làm hoa đất

cacloaikemlamhoa1

Các loại kẽm làm hoa

cotomauduloai1

Cọ tô màu đủ loại

dungcudonghelamhoadulaoi1

Dụng cụ đồ nghề làm hoa

kemcatmodai1

Kềm cắt mỏ dài

kemcatmongan1

Kềm cắt mỏ ngắn

kemhoavoandumau1

Kẽm hoa voan đủ màu

keocatcoduongvan1

Kéo cắt có đường vân

keocatnho

Kéo cắt nhỏ

nu hoa mai

Nụ hoa mai

Hotline 0934 029 283